Από τις 29.10.2019 το Gleek Loyalty Program απενεργοποιείται από το gleek.gr.